Mortimer English Club

English for Children - to jsou kurzy, které naučí děti anglicky bez námahy a nudného memorování slovíček. Jsou to kurzy, které byly poskládány přesně pro děti od čtyř do deseti let.

Učení se angličtině se stává snadným, rytíř Morty děti provádí angličtinou stále hlouběji.  Slovní zásoba se pozvolna rozšiřuje a každé dítě dostává v průběhu lekce opakovaně šanci mluvit. S každou novou úrovní kurzu se aktivní slovní zásoba rozšíří o zhruba 500 slov. Čtení a psaní nás začíná zajímat až v úrovni 3, my hlavně rozumíme a mluvíme. Jakmile jsme si jisti, začínáme se čtením a psaním. Jde to totiž o mnohem snadněji.” 

Christmas Party with Mortimer. Kiki-Niki-Cha! Learn, play, and discover with us!

2014

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.